Zamanda Yolcu(luk)-Osman Selvi

Oruç Aruoba’nın “Atıp bırakırsınız dününüzü’’ ile ‘’Yürüyüp gidersiniz geleceğe’’ satırlarından da anlaşıldığı gibi insan zamanda bir...